Panel (in Croatian Only)

 ENTREPRENEURIAL BEHAVIOUR AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT (IN CROATIAN ONLY)

PODUZETNIČKO PONAŠANJE KAO ODGOVOR NA IZAZOVE U OKRUŽENJU 


30.6.2023.

Sveučilište u Dubrovniku u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, CEPOR-om, Županijskom komorom Dubrovnik i Udrugom poslovnih žena Krug organizira panel pod nazivom „PODUZETNIČKO PONAŠANJE KAO ODGOVOR NA IZAZOVE U OKRUŽENJU“. 

Panel će moderirati prodekanica sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, a panelistice su:

  • prof. dr. sc. Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a,
  • Tatjana Božinović Filipović, HGK - Dubrovnik, 
  • Tilda Bogdanović, poduzetnica i članica udruge Krug, 
  • Maja Gabrieri, voditeljica tima za mikro i male poduzetnika u OTP banci. 

Panel će se održati samo na hrvatskom jeziku. 

University of Dubrovnik   Ekonomski fakultet u Osijeku   CEPOR   HGK   KRUG  

University of Dubrovnik, Department of Economics and Business, Dubrovnik, CROATIA Facebook Twitter